Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

Alapkezelő közzététel

HIRDETMÉNY

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118., a továbbiakban: "Társaság") a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) j) pontja és (2) bekezdése alapján ezúton teszi közzé, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2020. október 10. napján hozott, a Társaság által 2020. október 12. napján átvett végzésével  az alábbi, nyilvánosságot érintő változásokat vezette át a Társaság cégkivonatában:

  • A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága törölte a társaság cégkivonatában a 13/127 alrovatszám alatt bejegyzett Bálint Attila Ferenc együttes képviseletre jogosult munkavállalót 2020. október 1. napjával és a 13/129. alrovatszám alatt bejegyezte Simon Péter János együttes képviseltre jogosult munkavállalót 2020. október 1. napjával.