Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása és egyedüli részvényesi határozat

Alapkezelő közzététel

HIRDETMÉNY


A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118., a továbbiakban: "Társaság") a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) j) pontja és (2) bekezdése, alapján ezúton teszi közzé, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2020. december 9. napján hozott, a Társaság által 2020. december 13. napján átvett végzésével az alábbi, nyilvánosságot érintő változásokat vezette át a Társaság cégkivonatában:

   A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága törölte a társaság cégkivonatában a 13/124 alrovatszám alatt bejegyzett Lencsés Gyula együttes képviseletre jogosult munkavállalót 2020. november 4. napjával.

A Társaság a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) j) pontja és (2) bekezdése alapján továbbá ezúton teszi közzé a Társaság Egyedüli Részvényese az alábbi, a nyilvánosságot érintő határozatot hozta 2020. december 11. napján

Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának a mandátuma 2021. május 31. napján lejár.

Egyedüli Részvényes úgy határoz a fentiekre tekintettel, hogy a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. ; cégjegyzékszám: 01-09-071057) a Társaság könyvvizsgálójává választja 2021 június 1. és 2025. május 31. közötti időtartamra.

Egyedüli Részvényes tudomásul veszi, hogy az új könyvvizsgáló megválasztásának cégbírósági bejegyzéshez 2021. májusában újabb, megerősítő határozatot kell hoznia, valamint jóvá kell hagynia a könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy kijelölését, amelyekkel egyidejűleg dönteni szükséges a Társaság Alapszabályának 16.21 pontjának módosításáról is.

Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság 2020. december 31-ig megköti a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-vel a 2021-2024-es pénzügyi évek könyvvizsgálatára vonatkozó megbízási szerződést.