Közzétételek

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. cégjegyzéki adatok változásának közzététele

Bank közzététel Alapkezelő közzététel

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. a kollektív befektetési formákról és kezelőikrõl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (2) bekezdése alapján közzéteszi az alábbi, a cégjegyzékben nyilvántartott adatait érintő változást.
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2018. július 16. napjával bejegyezte a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban „Társaság”) kérelmére a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a Társaság állandó könyvvizsgálójaként, továbbá Nagy Zsuzsannát a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálóként. A könyvvizsgáló megbízatása 2021. május 31. napjáig tart.